Det gode ældreliv

Værdighed og livsindhold


Ældrelivet skal være det gode liv med velfærd og værdighed.

Derfor skal vores ældre i hele kommunen have ordentlige forhold. Uanset om det drejer sig om pleje og omsorg, hjælpemidler, mulighed for sociale relationer og livsindhold.

Det gode ældreliv med fokus på ældres ønsker og behov skal være i centrum for fællesskabets indsats.