Folkeskolen

Alle børn skal have en chance Folkeskolen er sammenhængskraften i vores samfund. Det er i skolerne, den negative sociale arv skal brydes. Det er skolerne, der skal give elever og medarbejdere den gode hverdag, der giver glæde i maven og ikke angst i maven.


Elever, lærere, pædagoger, ledelser, forældre gør hver dag en stor indsats for kommunens skoler.

 

Det er skolerne, der danner grundlaget for videre uddannelse og det gode liv. Derfor skal de lokale besparelser væk, og vi skal udvikle skolerne i vores kommune – også med ressourcer.

Alle skal have en god skoletid – og folkeskolen skal være det naturlige valg.